CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Xàtiva a 2 de maig de 2018, per la present es convoca Assemblea General Extraordinària el Club Deportivo Olímpic, que es celebre:

LLOC: CASA DE CULTURA DE XATIVA

DIA: Dijous 17 de maig

HORA: A les 20:00 en 1ª Convocatòria i a les 20:15 en 2a Convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Informació del procés de conversió en SAD

2. Exposició de les propostes i projectes d’inversió i votació si cal 

Alfonso Javier Ubeda Cerdá

President del CD OLIMPIC